TUTANAK ÖRNEĞİ

- BU TUTANAĞI ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNDURUNUZ

 

 

 

 

TUTANAK

 

.................................................İşyerinde ...........................................işinde çalışan ...............................................................'a yapacağı işlerde karşılaşabileceği;

 

- mesleki riskler,

- iş kazaları ve meslek hastalıkları

- alınması gerekli tedbirler,

- yasal hak ve sorumlulukları konusunda işyerimizde düzenlenen iş sağlığı ve eğitimi programında teorik ve pratik olarak bilgi verilmiş ve ayrıca aşağıda yer alan konularda da gerekli eğitim verilmiştir.

 

(iş kolunuza göre aşağıdan gerekli maddeleri seçiniz)

 

a) Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,

b) İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,

c) Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

d) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

e) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

f) Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,

g) İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,

h) Kişisel koruyucu alet kullanımı,

i) Ekranlı ekipmanlarla çalışma,

j) Uyarı işaretleri,

k) Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,

l) Temizlik ve düzen,

m) Yangın olayı ve yangından korunma,

n) Termal konfor şartları,

o) Ergonomi,

p) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

r) İlk yardım, kurtarma.

 

Yukarıda adı geçen işçinin iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgilere sahip olduğu ölçme ve değerlendirmeler sonucunda anlaşılmış olup, bu eğitimler sonucunda işe başlatılmıştır. ____/____/200__

 

 

 

İŞVEREN                İŞÇİ                 İŞYERİ HEKİMİ               UZMAN KİŞİ/KİŞİLER

 

 

 

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !