ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ  

ÇALIŞMA SÜRELERİ

A) GÜNLÜK VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRELERİ

Kanunda belirtilen azami süre 45 saatlik “haftalık iş süresi”dir. Bu süre aksi kararlaştırılmadıkça iş yerinde haftanın çalışılan günlerine “eşit ölçüde” bölünerek uygulanır. Bu şekilde ortaya çıkan çalışma süresine “günlük iş süresi” denir. C.tesi Günü çalışılan işyerlerinde c.tesi günü işyerinde uygulanan iş süresi 45 saatten çıkarıldıktan sonra, arta kalan sürenin beşe bölünerek diğer günlere dağıtılması süretiyle günlük iş süresi bulunur. Günlük çalışma süresi 11 saati aşamaz aksi halde işveren para cezasına çarptırılır.

B)GECE ÇALIŞMA SÜRELERİ

En geç saat 20:00 de başlayarak en erken sabah saat 06:00ya kadar geçen ve herhalde en fazla 11 saat süren gün dönemine gece denir. İşçinin günlük kanuni çalışma süresinden yarısından çoğu gece dönemine rastlıyorsa çalışmaya gece çalışmasına ait hükümler uygulanır.

Postalar halinde gece ve gündüz nöbetleşe işçi çalıştırılan işlerde, postaların en geç bir iş haftası sonunda değiştirilmeleri gerekir. Bu işlem bir iş haftası gece çalışan işçilerin ondan sonra gelen ikinci iş haftasında gündüz çalıştırılmaları süretiyle postalar birbirinin yerini alacak şekilde düzenlenir.

Her posta değişiminde işçiler 11 saat dinlendirilmeden çalıştırılamayacağı gibi işin ortalama bir zamanında işçilere ara dinlenmesi verilmesi de zorunludur.

İşçilerin gece çalışması 7.5 saati geçemeyeceği için kendilerine fazla çalışma yaptırılamaz.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !